Ο Πολιτιστικός Σύλλογος

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΩΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΙΚΟΥ TANGO ΛΑΡΙΣΑΣ

Larissas Tango Comunidad

ιδρύθηκε άτυπα τον Ιούνιο του 2006

και συστάθηκε τον Νοέμβριο του2007.

Αποτελεί τον μοναδικό, επίσημα αναγνωρισμένο

πολιτιστικό φορέα

σε ότι αφορά το Αργεντίνικο Tango στην πόλη της Λάρισας.Σκοπός

της Larissas Tango Comunidad είναι η αφιλοκερδής διάδοση του παραδοσιακού Αργεντίνικου Tango στο ευρύ κοινό, μέσω των πολιτιστικών βραδιών Milongas καθώς και η διαφύλαξη του από

την εμπορική μεταμόρφωση και αλλοίωση.

The Club Cultural De Tango Argentino De Larissa

“Larissa's Tango Comunidad”

it was informally founded in June 2006

and were recommended in November 2007.

It officially constitutes unique, recognized

cultural institution

regarding Tango Argentino in the city of Larissa.

Aim

Of the “Larissa's Tango Comunidad” club,

is the distribution of the traditional Tango Argentino

in the public, via the cultural evenings of Milongas

as well as the safeguarding from the

commercial metamorphosis and alteration.

"El Tango Total" with Javier Rodriguez

MILONGA

"La Milonga Del Larissa"

Every Tuesday from 22:30
Bar ONAR ( Roosevelt 38 str)
info: +306972 604646


*** La Milonga Del Larissa***

La Milonga De Larissa en "Filion Caffe"

La Milonga De Larissa en "Filion Caffe"

La Milonga De Larissa en "Filion Caffe"

La Milonga De Larissa en "Filion Caffe"

La Milonga De Larissa en "Filion Caffe"

La Milonga De Larissa en "Filion Caffe"

Η Milonga της Λάρισας, "La Milonga del Larissa" στο Cafe ΠΟΡΤΕΣ

Η Milonga της Λάρισας, La Milonga del Larissa, θα γίνεται απο Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2009 και κάθε Παρασκευη στο Cafe ΠΟΡΤΕΣ (πλατεία ταχυδρομείου, Ρούσβελτ & Παπακυριαζη, 1ος όροφος).
ΕΝΑΡΞΗ: Στις 22:30
info: 6972 604646

Larissa's Milonga

Larissa's Milonga

Larissa's Milonga

Larissa's Milonga

Larissa's Milonga

Larissa's Milonga